ZMA

نام محصول : زد ام آ ZMA 90کپسول
ترکیب اصلی و پایه قدرتمند ترین افزایش دهنده های تستوسترون ،که رابطه ای مستقیم در رشد عضلات دارد، را ترکیب زینک،منیزیم و B6 تشکیل میدهد اثر شگفت آور این محصول در افزایش چشم گیر سطوح تستوسترون ولایه های عمیق خواب در یک سیکل 6 هفته ای قابل بررسی است
روش مصرف : هر شب 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب 2 کپسول