شرکت بازرگانی افق ورزش و سلامت : وارد کننده تجهیزات پزشکی ، ورزشی و مکمل های غذایی و دارویی 

نماینده انحصاری TESLA  مجارستان در ایران

نماینده انحصاری  ( LSP ) در خاورمیانه

نماینده انحصاری  ( Body World Group ) آلمان در خاورمیانه