HMB ( 90 عددی )

یک مکمل رژیمی است که افزایش قدرت عضلات و عملکرد ورزشی کمک میکند. همچنین میتواند در جلوگیری از کاهش عضله و محافظت از قلب مفید باشد.

نحوه مصرف : روزانه 2 عدد همراه با آب کافی قبل از تمرین مصرف نمایید