گلوتامین (300گرمی)

گلوتامین بعد از تمرینات و فعالیت های سخت بدنی و مغزی نقش بسیار مهمی در ریکاوری عضلات دارد.با افزایش حجم سلول های عضلانی و بالا بردن توان سیستم ایمنی بدن از آسیب دیدگی عضلات جلوگیری می کند.این محصول در غالب  ترکیبی از ال گلوتامین خالص به عنوان فرم آزاد آمینو اسید است.

روش مصرف : 5 گرم بعد از تمرین،یاقبل از خواب