کراتین 300 گرمی و 500 گرمی

منبعی مناسب برای ورزشکاران در فعالیتهای عضلانی با شدت بالا و اینتروال در کوتاه مدت و حداکثر سازی راندمان فعالیت ورزشی
روش مصرف : 1 یا 2 پیمانه (ده گرم) همراه با آب کافی
بهترین زمان مصرف قبل یا بعد از تمرین