کافئین (60 – 90 عددی )

کمک به افزایش هوشیاری و تأخیر خستگی

نحوه مصرف : روزانه 1 عدد کپسول