بی سی ای ای 300 گرم طعم ( پرتقال ، لیمو)

اثر گذارترین ماده در ریکاوری را 3 آمینو اسید زنجیره ای لوسین،ایزو لوسین و ال والین بر عهده دارند که با نام بی سی ای ای شناخته می شوند تمرین عضلانی شدید بدون بی سی ای ای معنایی جز در جا زدن و کاهش حجم عضلات ندارد.

نحوه مصرف : روزانه 10 گرم حین تمرین ورزشی و یا بعد از تمرین