بی سی ای ای

اثر گذارترین ماده در ریکاوری را 3 آمینو اسید زنجیره ای لوسین،ایزو لوسین و ال والین بر عهده دارند که با نام بی سی ای ای شناخته می شوند تمرین عضلانی شدید بدون بی سی ای ای معنایی جز در جا زدن و کاهش حجم عضلات ندارد.

نحوه مصرف : دو وعده مصرف،هر وعده یک پیمانه (6 گرم) همراهآب یا نوشیدنی دلخواه یا شیک پروتئن بین وعده های غذایی یا قبل یا بعد و هنگام تمرین