اسپارک پک

CONTENT /100 g /Portion (1Capsule)
AAKG complex 66 g 700 mg
– L-Arginine 43 g 460 mg
– Calcium Alpha Ketoglutarate 23 g 240 mg
L-Tyrosine 1,9 g 20 mg
Vitamin B3 2,83 g 30 mg
(as Niacinamide) (187%NRV)
CONTENT /100 g /Portion (1Capsule)
L-Citrulline DL-Malate (1:1) 47 g 500 mg
-L-Citrulline 26 g 275 mg
Caffeine anhydrous 19 g 200 mg
CONTENT /100 g /Portion (1Capsule)
Agmatin Sulfate 9,4 g 100 mg
Beta Alanine 18 g 300 mg
Taurine 9,4 g 100 mg
Bitter orange (Citrus aurantium)-100% fruit extract (4:1) 4,7 g 50 mg
– 5% synephrine 0,24 g 2,5 mg
– 35% hesperidin 1,65 g 17,5 mg

نام فراورده : اسپارک پک / 90 کپسول

موارد مصرف : ترکیب عالی از 3 محصول در یک پکیج که هر قرص حاوی ترکیبات مجزا برای استفاده قبل از فعالیت ورزشی می باشد . 30 کپسول سوپر شارژر – حاوی بتا آلانین و تورین – 30 کپسول حاوی کافیین و ال سیترلین – 30کپسول حاوی آرژنین و ترکیبی از ویتامین ها

روش مصرف : هر وعده یک کپسول AC-PUMP AAKG و یک کپسول SUPER CHARGER و یک کپسول CC-CATALYTIC CONVERTER  را با آب سرد میل نمایید.بهترین زمان مصرف قبل از فعالیت ورزشی یا فعالیت سنگین