اسپارک پک

نام فراورده : اسپارک پک / 90 کپسول

موارد مصرف : ترکیب عالی از 3 محصول در یک پکیج که هر قرص حاوی ترکیبات مجزا برای استفاده قبل از فعالیت ورزشی می باشد . 30 کپسول سوپر شارژر – حاوی بتا آلانین و تورین – 30 کپسول حاوی کافیین و ال سیترلین – 30کپسول حاوی آرژنین و ترکیبی از ویتامین ها

روش مصرف : هر وعده یک کپسول AC-PUMP AAKG و یک کپسول SUPER CHARGER و یک کپسول CC-CATALYTIC CONVERTER  را با آب سرد میل نمایید.بهترین زمان مصرف قبل از فعالیت ورزشی یا فعالیت سنگین