آمینو میکس (320 عددی )

آمینومیکس حاوی وی پروتئین ،آمینو اسیدهای ضروری،غیر ضروری و آمینو اسیدهای شاخه دارمی باشد که با کمک به سنتز پروتئین باعث افزایش حجم توده عضلانی،جلوگیری از تحلیل رفتن بافتهای عضلات و سرعت بخش ریکاوری بدن است.

نحوه مصرف : روزانه 2 وعده هر بار 3 قرص همراه با آب