آرژنین ( کپسول 120 عددی )

منبع غذایی مناسب در فعالیتهای عضلانی شدید موخب افزایش حجم و ریکاوری فوری بسیار موثر در افزایش سریع سلولهای عضلانی ، این توانمدی ها محصول ترکیبی بسیار با کیفیت از چند مدل آرژنین و ال آرژنین و ویتامین B6 است
نحوه مصرف : روزانه 4 عدد با آب کافی قبل از تمرین